Obligatorisk riffelskydeforløb
dette er kun muligt ved skydning på Stold
se datoer i skydekalenderen.

Vi kan hjælpe med det obligatoriske riffelskydeforløb. Der er altid dygtige riffelinstruktører tilstede på banen, som kan hjælpe med at gennemføre det lovbefalede skydeforløb. Er du ikke medlem af klubben betales 100 kr, som vil blive fratrukket medlemskontingentet, hvis du melder dig ind i klubben senere samme år. Se skydekalenderen under “Dragsholm Riffelklub”, for de dage vi skyder.
Lovkrav pr. 1. Juli 2020

DET OBLIGATORISKE SKYDEFORLØB

Formålet med skydeforløbet er at sikre, at riffel prøveaspiranter forud for aflæggelse af riffelprøven opnår viden om egne færdigheder og begrænsninger indenfor jagtrelevant riffelskydning, og derigennem får kenskab til træningsmuligheder og dygtiggørelse. Aspirenten må anvende de hjælpemidler, som normalt anvendes på jagt, og forløbet skal aflægges med et våben og en ammunition, som opfylder kravene til jagt på råvildt, for så vidt angår kuglevægt og anslagsenergi. Man må altså godt bruge træningsammunition til både skydeforløbet og selve riffelprøven. Aspirenten skal under opsyn af en riffelinstruktør, afgive 25 skud på en godkendt 100 meter skydebane til Danmarks Jægerforbunds bukkeskive fra de i nedenstående oplistede jagtrelevante skydestillinger.
* Stående skydestilling med anlæg
*Stående skydestilling uden anlæg
* Siddende og/eller knælende skydestilling med anlæg
*Siddende og/eller knælende skydestilling uden anlæg
* Siddende på stol med anlæg
Under forløbet stilles der ikke krav til træfsikkerhed.

HVEM SKAL GENNEMFØRE DET OBLIGATORISKE SKYDEFORLØB

* Nye jægere, som ikke har været til riffelprøve før, skal gennemføre det obligatoriske skydeforløb forud for riffelprøven. Består de ikke riffelprøven i første forsøg, kan de tilmelde sig en ny riffelprøve og behøver her ikke fremlægge bevis for det obligatoriske skydeforløb.
* Jægere med teksten “ Riffeljagt tilladt” påtrykt jagttegnet, eller som har bestået riffelprøven før, behøver ikke gennemføre det obligatoriske skydeforløb.

LIDT OM BLANKET OG RIFFELINSTRUKTØRERNE

Som bevis på gennemført obligatoriske skydeforløb, skal man udfylde en blanket

 

https://mst.dk/media/197069/obligatorisk-riffelskydeforloeb-bevis-aug-2020.pdf
 
For at kunne tjene som dokumentation for gennemførelse af det obligatoriske skydeforløb, skal blanketten være underskrevet af den riffelinstruktør, der har forestået obligatoriske skydeforløb. Instruktøren skal underskrive med sit ID nummer og sin underskrift. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Print Friendly, PDF & Email