Velkommen til Dragsholm Riffelklubs Hjemmeside
 

Skydning igen lørdag den 5. august på Friis fra kl. 9 - 13. God sommer. Breaking News : Bemærk de nye skydetider på Stold lørdag den 12. august og lørdag den 23. september hvor tiderne nu er fra kl. 12 til kl. 16.

Home
Dragsholm Riffelklub
Bestyrelse og vedtægter
GPS koordinater
Fotografier
Klub, historie og links

 

Lidt om hvem vi er

 Dragsholm RIFFELKLUB

Mail: Kontakt@Riffelklubben.dk

Er en underafdeling af de 2 Jagtforeninger i den gamle Dragsholm Kommune, der består af: Asnæs / Grevinge Jagtforening - Dragsholm Jagtforening - Vallekilde / Hørve Jagtforening, alle under Danmarks Jægerforbund og sammen har de Dragsholm Flugtskydebane, Gislinge.

Foreningen skyder træningsskydninger det meste af året, herunder også til løbende vildtmål. En gang om året lejer vi os ind på Hanebjerg Skyttecenter, Elgbanen, Hvor vi skyder til Elgmærket, desuden afholdes flere årlige mærkeskydninger i DJ-regi, Foreningen har blandt sine medlemmer godt 10 instruktører, hvoraf mindst 1 som hovedregel 2 eller flere er til stede ved hver skydning. GPS-koordinater er opgivet ved første Brug af lokaliteten.

Betingelse for optagelse i klubben er medlemskab i en af De 2 Jagtforeninger i den gamle Dragsholm Kummune, Såfremt man er medlem i en DJ-forening er Ekstraordinært medlemskab nok. Hvis du besøger os på Skydebanen og vil prøve at skyde, bliver der opkrævet kr.. 50,00. Årskontingentet for 2017 er fastsat til kr. 400,00 for ordinære medlemmer, og 100,00 for ungdomsmedlemmer, disse sidste må dog ikke forvente skydetid lige op til 16/5.

 

 

Home | Dragsholm Riffelklub | Bestyrelse og vedtægter | GPS koordinater | Fotografier | Klub, historie og links

This site was last updated 02/09/14